Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Rybník Jasov


CENNÍK

  • Text Hover
Pravidlá rezervácie lovných miest
a cenník rybolovu s chatou na rok 2023

Rybník Jasov
- rezervácia lovného miesta je možná iba telefonicky na čísle 0944 441 370 v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 a 15:00 do 18:00. 
Víkendy rezervácie nerobíme.

Ako rezervovať miesto:

- Po telefonickej rezervácii je potrebne uhradiť zálohu 50% sumy, do 3 pracovných dni na účet:
POZOR ZMENA ČÍSLA ÚČTU!!!
SK18 0900 0000 0051 6417 2979 rezervácia je platná a záväzná po prijatí platby na spomínaný účet.
Doplatok sumy za rybolov uhradí návštevník na mieste, podľa počtu osôb
Pri rezervácii iba 24hod rybolovu sa uhrádza na účet (do 3.prac.dni) plná suma 100% , podľa platného cenníka na počet osôb.

Zrušenie rezervovaného miesta:

- Rezerváciu je možne zrušiť iba telefonicky a to 2 týždne pred nástupom na lovne miesto, kde záloha bude vrátená na účet, z ktorého bola zaplatená.
- Ak návštevník nezruší rezerváciu v lehote 2 týždňov pred nástupom a nedostaví sa na termín, záloha 50% mu nebude vrátená. (odporúčame zabezpečiť si náhradu)

Úhrada zálohy:

- Číslo účtu: SK18 0900 0000 0051 6417 2979
- Variabilný symbol: Dátum rezervácie (stačí dátum nástupu)
- Správa pre príjemcu: Meno a číslo lovného miesta (Mrkvička, č.1)
POZOR ZMENA CENNÍKA RYBOLOVU!!!

CENNÍK RYBOLOVU 2023:

Max 2 osoby (6 udíc ) 60 eur / 24hod
Max 3 osoby (6 udíc ) 80 eur / 24hod
Max 4 osoby (6 udíc ) 90 eur / 24hod
*poznámka

Ak sa na dohodnutý termín nahlási iba 1 loviaca osoba , platí cenník pre 2 osoby (6 udíc) 60eur / 24hod

CENNÍK ZAPOŽIČANIA LAMINÁTOVÉHO ČLNA:

5eur / 24hod

Cenník 2022 týmto stráca platnosť.
Oficiálne otvorenie sezóny je 1.4.2023 , preto prosíme, aby ste si nerezervovali mesiac MAREC. Skoršie otvorenie sezóny bude záležať od počasia ,
  • Text Hover
  • Text Hover
Kontakt
0944 441 370 - Správca / Rezervácie
rybnikjasov@gmail.com
 Podzámok 61, 
044 23 Jasov, 
  • Text Hover
Od rybačky Vás delí už len jeden krok


Prajeme príjemnú rybačku