Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
Rybník Jasov


PRAVIDLÁ RYBOLOVU

  • Text Hover
Pravidlá rybolovu 2023

Rybník Jasov
- Sme súkromný rybník, kde ponúkame možnosť rybolovu spôsobom CHYŤ A PUSŤ‼
- Ponúkame prenájom rybárskeho domu s terasou, kde prenájom zahŕňa:
✔ ubytovanie max 4 osoby
✔ 2x poschodová posteľ
✔ elektrika na solárny panel
✔ vanička a prechovávaci sak na každom mieste
✔ WC a sprcha v objekte rybníka
✔ pitná voda v objekte rybníka
Upozorňujeme, že rybolov je možný len s prenajatým domom, kde sa môžu zdržiavať max 4 osoby a počet prútov je max 6 na dom‼ Bivakovanie je týmto zakázané ‼

➡ Začiatok lovu 10:00 v deň príchodu
➡ Koniec lovu 9:00 v deň odchodu (upratovanie domu) 

Prosíme návštevníkov, aby dom odovzdali včasne a čistý.
Platí zásada čistého prostredia(odpadky a ohorky patria do koša) Za prípadné škody, si nárokujeme úhradu škody, v plnej výške ‼ Platí ZÁKAZ FAJČENIA V DOME‼ Platí ZÁKAZ POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK OHRIEVAČE V DOME‼

PRAVIDLÁ RYBOLOVU‼

✔ Loviaci je povinný používať veľký podberák, podložku a dezinfekčný prípravok. 
✔ Je dovolené označovanie lovných miest sklopnou tyčovou bójkou. 
✔ Je dovolené zavážanie člnom, na vlastnú zodpovednosť. (člny sú k dispozícii na rybníku)
✔ Je dovolené používať zavážaciu loďku, aj elektromotor k člnu.
✔ Je dovolené fotenie rýb len v podrepe, nad podložkou. 
✔ Je dovolené sakovať kapra v noci, ráno po zdokumentovaní, rybu čo najskôr pustiť. 
✔ Je dovolený fluocarbon ako náväzec, ako aj šokový vlasec. 
✔ Je dovolené kŕmiť boiliesom, peletami a tigrím orechom v neobmedzenom množstve.
✔ Je možnosť, kŕmiť partiklom, zakúpeným na rybníku. Iný partikel nieje možné použiť.

JE ZAKÁZANÉ‼

➡ Prísny zákaz fotiť ryby v stoji
➡ Prísny zákaz sakovať jesetera a amura 
➡ Používať spletané šnúry ako šokový nadväzec, ako aj olovené šnúry. Spletané šnúrky je možné použiť, len na koncovú montáž 
➡ Použiť viac ako jeden háčik na jednom prúte, montáži 
➡ Zakladanie ohňa a vytváranie ohnísk mimo určeného miesta
➡ Akýmkoľvek spôsobom rušiť kolegov, susedov, rybárov
➡ Pohyb a zdržiavanie sa iných osôb na stanovisku. V prípade návštevy, je platiaci návštevník povinný ohlásiť návštevu, správcovi rybníka. Nočné návštevy nie sú povolené.
➡ Nechávať prúty bez dozoru.(dozor min. 1 osoba) V prípade návštevy reštaurácie, WC, sprchy, je loviaci povinný vytiahnuť prúty
➡ Poškodzovať porasty, chaty, sedenia a ostatné materiály, ktoré boli poskytnuté do užívania, počas pobytu na rybníku

 UPOZORNENIE‼

• Vstup do objektu rybníka, je na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné nehody, nenesieme žiadnu zodpovednosť .
• Parkovanie áut, je možné len na vyhradenom parkovisku, na stanovišti 4 a 5, si môže ponechať prívesný vozík
• Úmyselné poškodzovanie súkromného majetku a škody spôsobené na majetku, si budeme nárokovať v plnej výške škody a následne bude návštevník vykázaný z rybníka 
• Uhradením ceny za rybolov a vstupom do areálu, rybár súhlasí s podmienkami tohto rybárskeho poriadku , kde následne podpíše u správcu rybníka tento súhlas.
• Vyhradzujeme si právo na zmeny rybárskeho poriadku a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny
• Vyhradzujeme si právo vykonávať kontroly dodržiavania pravidiel a návštevník je povinný akceptovať výzvu rybárskej stráže
• Pri poškodení ulovenej ryby , si budeme nárokovať náhradu škody.

OZNAMUJEME!!

V sezóne 2023 začíname s čipovaním rýb (kapor) 
• Loviaci je povinný po ulovení kapra 15kg + bezodkladne informovať správcu rybníka , kde správca rybu začipuje, kapor sa zdokumentuje a následne sa púšťa späť do rybníka.
Ulovenie sumca a inej dravej ryby (šťuka)
• Loviaci je povinný po ulovení sumca alebo inej dravej ryby, bezodkladne informovať správcu rybníka
  • Text Hover
  • Text Hover
Kontakt
0944 441 370 - Správca / Rezervácie
rybnikjasov@gmail.com
 Podzámok 61, 
044 23 Jasov, 
  • Text Hover
Od rybačky Vás delí už len jeden krok


Prajeme príjemnú rybačku